Burcin Erdi

HAKKINDA

YAZILAR

DÖNÜŞÜME HAZIR MISINIZ?

Kıymet Giray

Yüzyılın gündemini oluşturan Transformasyon/Dönüşüm,0bilim dallarından bireysel gelişim programlarına kadar birçok alanda, üzerinde yeni araştırmalar ve hatta buluşlar yapılan asal kavramlardan birisidir. Genetik ve Moleküler Biyolojinin geliştirdiği araştırma programları, deneyle ve sonuçları canlı ve türler üzerinde değişmez sanılan bilgilere her gün bir yenisini kazandırmaktadır. Hücrenin içine yabancı bir DNA’nın girmesi ve genetik şifreler üzerinde binlerce laboratuarda milyonlarca bilim adamı projelendirdikleri genomların sonuçlarını deneyler, makaleler ve kitaplarda toplamakta, transformasyonları belirleyerek bilimsel sonuçlar ortaya koymaktadırlar. Tohumlardan başlayarak yaşayan canlı türlerinin genomlarını çözümleyen ve Yirminci yüzyılın yarısından itibaren baş döndürücü bir hız kazanan araştırmalar, DNA çözümlemeleri ve genetik bulgular, yeni bir dünya düzeninin ve bilimsel gelişmelerin ulaştığı sınırsızlığı tanımlamaktadır. İnsanın genom projesi 2003 yılında tanı ve tedaviye umut, astımdan Alzheimer’e, kanserden depresyona ve hatta yaşlanmaya kadar her türlü hastalığın önlenmesi, saptanması ve tedavi edilmesinde devrim olarak tanımlanan bir dönemin başlamasına önayak olur. Uluslararası araştırmalar ve bulguları, uluslararası iş dünyasına yeni olanaklar sağlamaya başlar. Transformasyon, DNA ve genom dönemi başlar. İnsanın bilimsel evriminin dönüm noktasının terimleri, yaşamın içinde, farklı felsefeler ve düzeylerde kendi anlatım alanlarını yaratır. Güncel yaşamın güncel konularına kadar ulaşır ve toplumların farklı kesitlerinde güncel ve geleceği belirleyen anlamıyla yaşam bulur.
Sanatçının bilime koşut evrimi içinde, bu kavramlar çağdaş sanat yapıtlarına dönüşerek yeni yorumlar ve anlamlar kazanır. Burçin Erdi, sanatsal anlatımlarına transformasyon kavramını üç yıl önce başladığı ön çalışmalarla kazandırır. Genetik dönüşümler üzerinde algılarına yerleşen kavramları tuvallerine 2013 yılından başlayarak taşımaya yönelir. Dünyanın varsayılan ilk yaşamın izlerinin deniz diplerinde yaşam izleri bulunan canlılara ilişki transformasyonlar üzerinde yoğunlaşır. Milyarlarca yüzyılla açıklanabilecek uzanan dilimlerinin 21. Yüzyıla ulaşan deniz canlılarının transformasyonuna sanatsal yorumlarıyla bakar.

Böcekler, özellikle de su kenarına bıraktıkları yumurtalardan çıkarak yaşama başlayan Yusufçuk /Anisoptera’ların transformasyonlarını resimler. Yumurtadan çıktıktan sonra yaşamlarının büyük bir bölümünü su altında geçiren ve solungaç benzeri organları ile soluk alarak yaşayan Yusufcuk’ların yaşamlarının bu ilk evresini, Erdi’nin geliştirdiği teknik donanımla tuvallere yansır. Aynı tuvalde farklı algılar, farklı görsel sahneler olarak yaratılmaktadır. Burçin Erdi’nin resimlerinde uyguladığı yeni tekniği, transformasyon kavramının aşamalarını belirlemesine olanak sağlar.

Mavinin derinliklerinde solungaçlarıyla yaşama tutunan Yusufçuklar, Erdi resimlerine, gelişimlerini tamamlamak için suda geçirdikleri bir yıllık süreç belirlenerek yansırlar. Sonra, sudan çıkarak güvenli bir yere tırmanırlar. Derilerinin sırtları boyunca yarılmasını beklerler, bu sancılı bekleyişin ardından yarılan derinin içinden yetişkin yusufçuk çıkar. İlk anlarda küçük olan kanatları ve gövdeleri kısa sürede gelişir ve olması gereken boyutlarına ulaşır.

Burçin Erdi resimlerinde, doğanın en belirgin transformasyon örneklemesi, sanat eserine dönüşür. Erdi, çağdaş bir sanatçı duyarlığıyla, transformasyonun evrelerini aynı tuval karesinde, çift efektli görsellikle çözümler.

Erdi’nin konu ve teknik bağlamında geliştirdiği anlam bütünlüğü ve zenginliği, akademik eğitiminin İspanya uzantılarında geçirdiği özel deneyimler ve öğrenimlerle pekişir. Klasik İspanya resminin boyama tekniklerini çağdaş boya çeşitleri ve teknikleriyle buluşturarak deneyimlemeye ve sonra da uygulamaya başlar. Dört yılı kapsayan bu dönem Erdi resimlerinde yeni bir dönemin başlamasına olanak sağlar. Transformasyonun dönemsel gelişimlerine hazırlanan teknik donanım, çağdaş yorumlarla donatılmış Burçin Erdi resimlerine dönüşür.
Burçin Erdi’nin Transformasyon/Dönüşüm Resimleri size yeni bir dönüşümün sanatsal izdüşümünü sunmaktadır.